smart12

INFO i MOBILEN

Entré
Yoga
Meditation
Mantra
chakra
Meditationslärare
Kontakt Anmälan
Satnam ban
Meditationsskolan
bld2

 Lär dig en av de enklaste och mest effektiva meditationsteknikerna

Regelbunden meditation lugnar oro i sinnet, och minskar antalet störande tankar, väckar en känsla av inre frid och avkoppling. Känslan av inre frid ökar, förbättrar möjligheten att koncentrera och fokusera sinnet.
 
 
Meditation en metod för hälsoutveckling
 
Minskning av stresshormonet cortisol
Förbättrad andningsteknik
Minskad anspänning
Minskad trötthet
 
Meditation ger en subtil förändring som sker inte bara i ditt sinne och dina känslor, utan också i kroppen.
 
Mycket av den stress och spänningar vi normalt upplever i vår vardag kommer från vårt sinne. Denna stress och spänning
kan minskas genom regelbunden meditation.

HarvardMRIW

theunboundedspirit.com

Utbilda dig till lärare i meditation Boka tid för privatundervisning i meditation Hämta mer information eller/och anmäl dig till meditationslärarutbildningen

[Entré] [Yoga] [Meditation] [Mantra] [chakra] [Meditationslärare] [Kontakt Anmälan]

Meditationsskolan i Skandinavien  © 2009 - 2010 - 2011 2012 2013 2014 2015

daoqiicon